Stronę wykonał: Błażej Pędzik | Aktualizowała: Beata Buchta       

Temat projektu: Życie w moim i twoim kraju.

Zwiększenie świadomości uczniów i nauczycieli w dziedzinie historii i kultury zarówno własnego kraju, jak i krajów Unii Europejskiej jest głównym celem projektu. Nasz kultura odzwierciedlona zostaje w sposobie, w jaki obchodzimy święta narodowe i inne ważne uroczystości. Dzielenie się sposobami celebrowania tych świąt zwiększa wzajemne zrozumienie kultury własnej i innych krajów oraz powoduje kulturowe zbliżenie się mieszkańców tych krajów nie zaburzając ich kulturalnej przynależności i indywidualności.

kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć

Osoby zaangażowane w realizację projektu Socrates Comenius
w latach 2005 - 2008

ANETA POLOK - szkolny koordynator projektu, nauczyciel języka angielskiego ap.zsbi@op.pl
BEATA SEDIVY - nauczyciel informatyki
BEATA BUCHTA - nauczyciel informatyki
MONIKA MICHALIK - bibliotekarz
MAŁGORZATA ŁUCZAK - nauczyciel języka niemieckiego
IZABELA OGIERMAN - nauczyciel języka angielskiego
EWA KUCHCIK - nauczyciel języka angielskiego

Rozpoczynamy Przygodę

Wrzesień był miesiącem, kiedy oficjalnie (bo po zatwierdzeniu na konferencji przez Radę Pedagogiczną) przystąpiliśmy do programu Socrates - Comenius. Jest to projekt międzynarodowy polegający na współpracy ze szkołami z innych państw Europy. Naszymi partnerami są: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Finlandia oraz Cypr. Tytuł naszego wspólnego projektu to "ŻYCIE W MOIM I TWOIM KRAJU".

Co to jest Lifelong Learning Programme i czemu służy?

Z dniem 31.12.2006 roku dobiegła końca II edycja programu SOCRATES-COMENIUS (realizowana w latach 2000-2006).
Kontynuacją programu SOCRATES jest program Lifelong Learning Programme ("Uczenie się przez całe życie"), przewidziany do realizacji w latach 2007-2013.

Jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, mający na celu rozszerzanie i wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych - od przedszkola po uniwersytety trzeciego wieku.

Struktura Lifelong Learning Programme

Realizowanie projektu przez szkołę wpływa na:

Więcej informacji na oficjalnej stronie programu: www.socrates.org.pl

Projekt szkolny Comeniusa - realizowany w latach 2006-2009

Socrates jest programem wspierającym międzynarodową współpracę szkół, powołanym przez Wspólnotę Europejską

Stronę wykonał: Błażej Pędzik | Aktualizacje: Beata Buchta