Staż w Niemczech

Uczniowie z Zespołu Szkół Budowlano-Informatycznych w grudniu kończą swoją przygodę z projektem pn. „Nowe doświadczenie – zagraniczne staże zawodowe” realizowanego w ramach Projektu Leonardo da Vinci

Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja Kopernika w Żorach realizuje projekt w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci – Mobilność z konkursu 2013. Warto wspomnieć, że w konkursie 2013 roku do Narodowej Agencji wpłynęło około 580 wniosków na projekty mobilności IVT pt. „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2014. W trakcie oceny wniosku z ZSB-I eksperci umieścili go na 78 miejscu. Wynik był bardzo zadawalający dla autorek i koordynatorek projektu stażowego (Aneta Bagińska z Zorig i Ilona Kaźmierczak nauczyciel przedmiotów zawodowych z ZSB-I). Projekt w ZSB-I jest realizowany już po raz czwarty.

Rekrutację do projektu rozpoczęto w lutym. A od kwietnia uczniowie uczestniczyli w warsztatach doskonalących umiejętności interpersonalne, kursie z języka niemieckiego, szkoleniach międzykulturowych oraz w szkoleniu bhp i kursie z pierwszej pomocy. Na przełomie sierpnia i września 2014 roku uczniowie Zespołu Szkół budowlano – Informatycznych im. Mikołaja Kopernika w Żorach wyjechali na trzytygodniowe staże zawodowe do Niemiec. Tym razem osoby zarządzające projektem, znalazły nowego partnera zagranicznego niedaleko Lipska w Saksonii, co umożliwiło odbycie stażu 26 uczniom (10 kobiet i 16 mężczyzn) w zawodzie technik budownictwa, technik geodeta, technik mechatronik, technik informatyk i technik pojazdów samochodowych. Instytucją przyjmującą młodych stażystów była firma Vitalis Institute for the supervision of model projects Ltd. mająca swoją siedzibę w Schkeuditz.

Nadrzędnym celem realizacji projektu było zapewnienie jego uczestnikom międzynarodowego doświadczenia, praktycznej wiedzy, będącej rozszerzeniem wiedzy teoretycznej uzyskanej w technikum, podwyższenie poziomu kształcenia zawodowego, zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie znajomości języków obcych. Mobilność miała za zadanie zwiększyć atrakcyjność i potencjał intelektualny uczniów oraz zintegrować ich z wymogami unijnego rynku pracy.

Firma Vitals była odpowiedzialna m.in. za dobranie odpowiednich firm przyjmujących młodych stażystów oraz opiekę nad uczestnikami podczas ich pobytu w Saksonii. Uczniowie odbywali praktyki w zewnętrznych firmach branżowych lub na terenie ośrodka instytucji przyjmującej.

Dodatkowo podczas pobytu w Niemczech pierwszy weekend uczestnicy spędzili w Berlinie. Natomiast w drugi wyjechali do Drezna. Po praktykach zwiedzali Lipsk oraz Halle i inne okoliczne miasta. Działania te były dla uczestników okazją do udoskonalenia swoich umiejętności lingwistycznych, adaptacyjnych i międzykulturowych. Po powrocie uczestnicy staży zagranicznych przekazali swoje doświadczenia szkolnym kolegom. Zapisali swój pobyt w formie prezentacji, zdjęć, plakatów i filmów.

Oto kilka przykładowych opinii uczestników projektu staży:

• Dzięki temu stażowi wiele dowiedziałem się o kulturze panującej w Niemczech oraz o ludziach tam mieszkających. Nauczyłem się tam również wielu czynności które przydają mi się później w pracy oraz w szkole. Dzięki otrzymanym certyfikatom łatwiej będę miał znaleźć pracę w przyszłości. Otworzyły się przede mną nowe możliwości pracy również za granicą kraju. Poznałem tam wiele wspaniałych osób również z innych grup i krajów.

• Jeśli chodzi o życie zawodowe to staż pozwolił mi poszerzyć zakres moich umiejętności praktycznych oraz możliwości językowe. W dalszej nauce pomoże oraz ułatwi znalezienie pracy w przyszłości, czy to w Polsce czy za granicą. Staż ten wpłynął również na moje życie osobiste ponieważ wzrosła we mnie pewność siebie i w swoje możliwości i umiejętności. Pomogło nawiązać wiele kontaktów międzynarodowych i wymienić doświadczenia z uczestnikami z różnych krajów Europy.

• Dzięki temu, że mogłam odbyć staż za granicą poszerzyłam swoje umiejętności zawodowe, a to czego dotychczas uczyłam się głównie w teorii mogło zostać zastosowane w praktyce. Mogłam poznać inne technologie budownictwa i korzystać z innego sprzętu niż w Polsce. Uważam, że czuję się pewniej, gdy posługuję się językiem obcym, a komunikacja stanowi już mniejszy problem. Zaczęłam poważniej myśleć o zdawaniu matury z języka niemieckiego. Poza tym poznałam nowy kraj oraz jego kulturę, mogłam przyjemnie spędzić część wakacji, łącząc przyjemność ze spędzania czasu wolnego z ciekawą pracą. Szczególnie podobało mi się podejście do pracy moich niemieckich przełożonych .Mam nadzieję, że posiadając dokument Europass Mobilność, oraz certyfikaty, potwierdzające odbycie zagranicznego stażu, łatwiej będzie mi znaleźć w przyszłości wymarzoną, dobrą pracę.

• Okazja uczestniczenia w stażu dała mi większą pewność siebie. Miałam okazję poznać inną kulturę oraz zwyczaje panujące w obcym kraju. Zdobyłam nową wiedzę w kierunku mojego kształcenia zawodowego. Potrafię lepiej posługiwać się w języku niemieckim jak i angielskim. Nauczyłam się sposobu funkcjonowania w środowisku zawodowym za granicą. Zwiedziłam miejsca, których wcześniej nie miałam okazji zobaczyć. Mam nadzieję, że uczestnictwo w tym stażu zawodowym pomoże mi znaleźć w przyszłości szybciej pracę w Polsce jak i w innym kraju.

•Dzięki odbytemu stażu potrafię lepiej zorganizować się na miejscu pracy, lepiej i szybciej wykonać zadania z zakresu budownictwa, rozwiązywać problemy podczas pracy, współpracować z innymi pracownikami, łatwiej dogadać się z innymi, łatwiej porozumiewam się w języku niemieckim, angielskim. Umiejętności nabyte podczas stażu na pewno pomogą mi w znalezieniu pracy, radzeniu sobie podczas wykonywania zadań, łatwiejszym nawiązywaniu kontaktów, łatwiejszej komunikacji z obcokrajowcami.

• Na stażu nauczyłem się wielu nowych rzeczy w swoim zawodzie. Robiłem prace, z którymi wcześniej nie miałem doświadczenia. Nauczyłem się obsługiwać GPS, komputer do tachimetru. Porozumiewałem się po niemiecku oraz angielsku. Tym samym podszkoliłem znacznie języki. Myślę, że zdobyty certyfikat znacznie ułatwi mi uzyskanie pracy i wzmocnił mnie wewnętrznie.

•Dzięki odbytym stażom zawarłam nowe znajomości, podszkoliłam się w obsłudze nowoczesnych instrumentów geodezyjnych, lepiej poznałam kulturę Niemiec i ciekawie spędziłam czas poznając stażystów z innych krajów.

• Okazja uczestniczenia w stażu dała mi większą pewność siebie. Z pewnością poznałam inną kulturę oraz zwyczaje. W dużym stopniu zdobyłam nową wiedzę w kierunku mojego kształcenia zawodowego. Potrafię lepiej posługiwać się w języku niemieckim jak i językiem angielskim. Nauczyłam się sposobu funkcjonowania w środowisku zawodowym za granicą. Zwiedziłam miejsca, których nigdy nie miałabym okazji zobaczyć. Mam nadzieję, że po przez uczestniczenie w tego typu stażu pomoże mi znaleźć w przyszłości szybciej pracę, a nawet w innym kraju.

•Ten wyjazd poszerzył moje możliwości. Łatwiej znajdę pracę po ukończeniu szkoły. Poszerzyłam swoje umiejętności językowe. Otwarłam się na ludzi, łatwiej jest mi się zaadaptować w nowym otoczeniu. Zdobyłam nowe, wartościowe znajomości, które nadal pielęgnuję.

•Korzyści ze stażu, które mają wpływ na życie zawodowe to zdobycie nowych umiejętności, poznanie nowych technologii stosowanych w geodezji, przełamanie barier językowych. Uzyskane umiejętności oraz uzyskanie Europass Mobilność mam nadzieję, że w przyszłości pozwolą mi na znalezienie dobrej pracy w zawodzie, niekonieczne w swoim kraju. W życiu osobistym staż pozwolił mi nawiązać nowe kontakty, znajomości, zyskałam poczucie pewności siebie. Czas tam spędzony pozwolił mi się bardziej otworzyć na świat, lepiej poznałam ludzi mieszkających w Niemczech, ich mentalność i kulturę.

• Dzięki możliwości uczestniczenia w stażu przełamałam swoje bariery językowe i dostrzegłam, że język niemiecki nie jest taki zły jak myślałam. W miejscu pobytu prócz Polaków byli również Chorwaci oraz Węgrzy, więc nawiązałam znajomości międzynarodowe, które po powrocie do Polski wciąż utrzymuję. Kolejną korzyścią jest to, że posługiwałam się sprzętem geodezyjnym jakiego nie mamy w szkole. To była największa korzyść stażu- możliwość przetestowania tak dokładnych instrumentów.

• Poznałem wiele nowych możliwości które będę mógł wykorzystać w moim zawodzie oraz bardziej zaawansowane technologie. Styczność z ludźmi w trakcie stażu wykonujących ten zawód pomoże mi w odnalezieniu się w tym środowisku. Kontakt między moja osobą a pracownikami instytucji przyjmującej był bardzo dobry oraz pomógł mi w otwarciu się na kontakt oraz otwarcie na współpracę z osobami zza granicy.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, a wszystkie działania dokonane w projekcie były w 100% finansowane ze środków unijnych.

Lista osób z podziałem na grupy

Lista osób zakwalifikowanych na zajęcia z pedagogiem widnieje już na stronie w dziale "Uczestnicy". Bardzo proszę o zapoznanie się z nią!

Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej

Wyniki przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej można już oglądać w dziale "Uczestnicy".

Rozmowa kwalifikacyjna

Lista osób, które zakwalifikowały się na rozmowę kwalifikacyjną została umieszczona w dziale "Uczestnicy" na stronie. Proszę o zapoznanie się z tą listą osoby zainteresowane.

Formularze zgłoszeniowe

Formularz zgłoszeniowy jest już dostępny do pobrania w dziale "Formularz" na stronie.

Staż w Niemczech

Rusza rekrutacja na trzytygodniowe staże zawodowe do Niemiec zaplanowane w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Mobilność – moja szansa na lepsze jutro”.

W ramach projektu uczestnikom zapewnione zostanie:

• miejsce stażu

• kurs języka niemieckiego

• szkolenie z zakresu umiejętności społecznych

• przygotowanie kulturowe

• ubezpieczenie

• transport

• zakwaterowanie

• środki finansowe na wyżywienie i transport lokalny

• opieka

W stażach zaplanowanych na przełom sierpnia i września 2013 mogą wziąć udział uczniowie klas drugich i trzecich ZSBI o kierunku kształcenia technik budownictwa i technik drogownictwa, znający język niemiecki i/lub angielski co najmniej na poziomie komunikatywnym.

Do 8 lutego 2013 r. będą przyjmowane formularze zgłoszeniowe, które są dostępne na stronie internetowej szkoły oraz u Pani Ilony Kaźmierczak.

Wyjazd na staż do Niemiec

W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM 2013/2014 BĘDZIEMY PONOWNIE ORGANIZOWAĆ WYJAZD NA STAŻ DO NIEMIEC DLA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY W ZAWODZIE:

- technik budownictwa

- technik geodeta

- technik informatyk

- technik pojazdów samochodowych

- technik mechatronik

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji projektu systemowego pt. „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość Systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie, 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie. Oceniła naszą szkołę i w efekcie zlokalizowano nas na 78 miejscu z ponad 400 wniosków IVT , które zostały złożone w Narodowej Agencji.

Dane naszego nowego projektu:

Projekt pn. „Mobilność – moja szansa na lepsze jutro” (trzytygodniowe staże zawodowe w Niemczech w 2014)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nr projektu: 2013-1-PL1-LEO01-37666

Beneficjent: Zespół Szkół Budowlano – Informatycznych im. Mikołaja Kopernika, 44 240 Żory, ul. Rybnicka 5

Tytuł: „Nowe doświadczenie – zagraniczne staże zawodowe”